โรงเรียนจรัสพิชากร

กำหนดการทำบุญครบรอบ100วันและพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 97ปี