โรงเรียนจรัสพิชากร

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ม.1และ ม.2

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ม.3 และ ม. 4-6