เปลี่ยนการแสดงผล th en jaA-AA+

บรรยากาศเรียนปรับพื้นฐาน59

1
^