การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558 ระดับปฐมวัย เพิ่มเติม

ระเบียบการและใบสมัคร   ระดับปฐมวัย
“ การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558 ”
ณ  โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร
 วันที่  3-4  มีนาคม  2559
ที่ ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น            ประเภท
อ.1 อ.2 อ.3
1 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหน่วยการเรียน อ.1- อ. 3 ทีมละไม่เกิน 10 คน
2 การปั้นดินน้ำมัน / / / ทีม 3  คน(ผสม)
3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี / / เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
4 การระบายสีภาพตามโครงร่าง / / / เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
5 การฉีก  ปะ  ภาพโครงร่าง / / / เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
6 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ / ทีม 3  คน(ผสม)
7 คัดลายมือภาษาอังกฤษ     /       /     / เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
8 คัดลายมือภาษาไทย / / / เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
9 การสร้างภาพด้วยการฉีก  ปะ  ภาพ /
รวม  9  กิจกรรม

   * ปั้นดินน้ำมันอนุบาล 1  ผลไม้  อนุบาล 2  สวนสัตว์  อนุบาล 3  ธรรมชาติรอบตัว
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.jps.ac.th/index.php#module=download&1455512945795
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^