การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558 ระดับปฐมวัย เพิ่มเติม

ระเบียบการและใบสมัคร   ระดับปฐมวัย
“ การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558 ”
ณ  โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร
 วันที่  3-4  มีนาคม  2559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ที่ชื่อกิจกรรมระดับชั้น           ประเภท
อ.1อ.2อ.3
1การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหน่วยการเรียนอ.1- อ. 3ทีมละไม่เกิน 10 คน
2การปั้นดินน้ำมัน///ทีม 3  คน(ผสม)
3การแข่งขันวาดภาพระบายสี//เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
4การระบายสีภาพตามโครงร่าง///เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
5การฉีก  ปะ  ภาพโครงร่าง///เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
6การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้/ทีม 3  คน(ผสม)
7คัดลายมือภาษาอังกฤษ    /      /    /เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
8คัดลายมือภาษาไทย///เดี่ยว (ญ.1/ ช.1)
9การสร้างภาพด้วยการฉีก  ปะ  ภาพ/
รวม  9  กิจกรรม

   * ปั้นดินน้ำมันอนุบาล 1  ผลไม้  อนุบาล 2  สวนสัตว์  อนุบาล 3  ธรรมชาติรอบตัว
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.jps.ac.th/index.php#module=download&1455512945795
 

Related

^